PROJEKTU NEDĒĻA  ( 2019.gada 15.-18.aprīlis)

Projektu_nedelas apkopojums_2019.pdf

PROJEKTU NEDĒĻA  DAGDAS VIDUSSKOLĀ( 2018.gada 18.-21.aprīlis)

1.a Mana_maja .pdf

2.a MANA_MAJA__MANS_PAGALMS__MANA_SETA.pdf

4.a Majas.pdf

5.a Mana_seta_pagalms_maja_pdf

5.b Mans_lepnums_Mana_maja__Mana_gimene_pdf

6. a_Majas.pdf

7.b Vecvecaku_stasti_.pdf

9.a_Musu vecvecaku stasti_PP.pdf

10.b Manu_vecvecaku_stasts.pdf

11.a_Vecvecaku_stasti.pdf


PROJEKTU NEDĒĻA - NOVADMĀCĪBA  DAGDAS VIDUSSKOLĀ( 2017.gada 18.-21.aprīlis)

 SKOLĒNU VEIKUMS - MŪSU DEVUMS CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI 

10_b_dagdas slimnica.pdf                        7_a_maizes_ceptuve.pdf

2_a_valsts nodar.agentura.pdf                   7_b_dagdas_pienotava_.pdf

10_a_pilsetas estrade.pdf                         8_b_meteo_stacija.pptx

5_a_ug un glabs. dienests.pdf                  11_b_valsts_policija_latg__reg__dagdas_p_.pdf

3_a_tautas nams.pdf                                6_a_latvenergo.pdf

1_a_meznieciba.pdf

      Nodarbības dabā mēdz saukt arī  par āra nodarbībām. Āra nodarbība ir praktiska darbība ārpustelpas vidē noteikta mācību  priekšmeta satura realizēšanai. Viena no āra nodarbības organizācijas formām ir mācību ekskursija . Skolas ekskursija ir ārpusklases mācību un audzināšanas darba organizācijas forma, ar klasi vai skolēnu grupu izziņas nolūkā pārvietojoties no objekta uz objektu to dabiskajos vai mākslīgi radītos apstākļos, pie tam skolotāja izraudzītie objekti atbilst programmas tematiem. Tādu  mācību  formu  Dzejas  dienu  ietvaros rudenī   izvēlējās     latviešu valodas  skolotāji. Vācu  valodas  dienu  ietvaros  tā  bija  kinoteātra apmeklēšana. Septembrī  un  oktobrī   skolotāji   vadīja  mācību  stundas   ,atspoguļojot  projekta tēmu:  Dabaszinību  priekšmeti. Debesis  virs  mums.  Āra darbs dod iespēju skolēniem attīstīt zināmas iemaņas, kuras var noderēt ne tikai mācību procesā, bet arī tālākajā dzīvē, piemēram, informācijas vākšana un tās apstrāde, kā arī prasmes strādāt vienoti,  iekļauties grupā, kas šobrīd ir ļoti aktuālas mūsdienu pasaulē. Izmantojot āra pētījumu pieredzi, tiek iegūtas padziļinātas zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā. Kā loģisks turpinājums vienkāršākajām āra nodarbībām var sekot zinātniskie pētījumi un eksperimenti. To  parasti  mūsu  skolā  praktizē  bioloģijas  un  ķīmijas  skolotāji. Tikai tiešā saskarsmē ar vidi skolēni var attīstīt apziņu un iegūt zināšanas par apkārtējo pasauli ap viņiem, izkopt nepieciešamās iemaņas un sekmēt pasaules attīstības progresu. Jauninājumi un dažādi iespaidi āra nodarbību laikā kļūst par neaizmirstamiem notikumiem un paliek atmiņā uz ilgu laiku. Pēc  nodarbību  vadīšanas  pozitīvi  atsaucas  mūsu  sākumskolas  skolotāji. Protams  tas  prasa  no  skolotāja lielāku   sagatavošanās  darbu  pirms   mācību  stundas. Lai ieviestu āra nodarbības ,ar to ir jāstrādā regulāri un mērķtiecīgi. Ar to es nedomāju, ka katrā stundā vajadzētu doties ārā, bet gan izmantot kā atsevišķu mācību programmas formu daudzos mācību priekšmetos. Ar  lielu  nepacietību   mēs  gaidām  āra klases izveidošanu    pie  Dagdas  vidusskolas .  Lūk  arī   mūsu   skolas  pedagogi  Velta  Augustova  un  Harolds  Kavinskis   dosies  mācību  seminārā š.g.  5.-8.novembrī  uz  Austriju  ,Vulkanschule ,lai  turpinātu  iepazīt  šīs  skolas  pieredzi   āra  nodarbību  organizēšanā. Projekta ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar āra apmācības procesa metodiskā darba pilnveidi, pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu. Pieredzes apmaiņa tiek veikta, savstarpēji sadarbojoties ar vietējiem novada kolēģiem, gan arī ar starptautiskajiem partneriem.

Paldies  par  atsaucību  visiem  skolotājiem ,kas  atsaucās  un  vadīja  nodarbības! Plašāka  informācija :www.dagdasvidusskola.lv/projekti. 

 Projekta  koordinatore    :   M.Micķeviča

Prezentacija_Erasmus_.pdf

................................................................................................................................................................................................................................................................

Aktivitatenliste_birch-1.pdf S. Smirnova

Worksheet1_birch-1.pdf

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Bioloģijas stunda dabā.

Lai iepazītos ar purva ekosistēmu 7.b klase bioloģijas stundā aizbrauca uz Andrupenes purvu. Dodoties uz galamērķi, pa ceļam mēs atkārtojām pļavas un meža ekosistēmas daudzveidību.

Purva augiem patīk mitrums, sfagni veido pacēlumus – ciņus. Uz ciņiem aug virši, vaivariņi, spilves, dzērvenes, mellenes. Mums bija iespēja nogaršot  pavasara dzērveņu ogas, kas bija bālākas nekā rudenī, bet ļoti sulīgas. Lielu interesi izraisīja purva simbols – rasene, kas šobrīd ir pavisam maza.

Purvā izvietotas koka laipas, kas nodrošina patīkamu pārvietošanos. Dabā ir vieglāk mācīties, jo var apskatīt augus un uzzināt jaunu informāciju par tiem no Rāznas nacionālā parka speciālistiem, šajā gadījumā nodarbību vadīja Regīna Indriķe.

Paldies, Marijai Mickevičai par iespēju organizēt nodarbības dabā – Rāznas nacionālajā parkā.

Bioloģijas skolotāja Marija Babra.

Erasmus_purvs__1_.pdf

.......................................................................................................................................................................................................................................................................


A__Babre_Erasmusaprilis.pdf

darba_lapa_aara_nodarbiibai.pdf

.................................................................................................................................................................................................................................................................

M__Babra_Erasmusaprilis_udensputni.pdf

Macibu_ekskursija_uz_Raznas_nacionalo_parku__2___1_.pdf

................................................................................................................................................................................................................................................................

M. Babra Erasmusaprilis.pdf


......................................................................................................................................................................................................................................................................

   No  2018.gada    9.aprīļa līdz  13.aprīlim   projekta Erasmus+  ietvaros   visās mūsu  projekta iesaistītajās  skolās  skolēni  pētīja  nedēļas  garumā  saullēkta  un  saulrieta  laiku.  Mēģināja   to  iemūžināt  fotogrāfijās.Skolēni   stāstīja savu  veikto  pētījumu  dabaszinību  stundā.  Paldies  par  atsaucību  skolotājai  Elvīrai  Savko  ar  viņas  4.klases skolēniem!   Tagad  lūkosim,kas  ir  sanācis   citās  skolās.

 Dagdas  vidusskolas  projekta  koordinatore        M.Micķeviča

Darba_lapa_saullekti saulrieti pdf


............................................................................................................................................................................................................................................................

Lettlands__Menu.pdf

..................................................................................................................................................................................................................................................................

ErasmusRazna_M__Babra.pdf

Nodarbiba__par_dizkokiem.pdf


Erasmus+_nodarbiba_pie_adas_apstrades_amatniekiem__Apkalnmajas.pdf

Nodarbiba_par_adu.pdf

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Mazie__dabas__petnieki__1_.pdf

DAGDA_darba_lapa.pdf

....................................................................................................................................................................................................................................................

ERASMUS_1_-_S.Voronova.pdf

DARBA_LAPA_S_Voronova.pdf

......................................................................................................................................................................................................................................................
S__Paulina_Erasmus .pdf

ERASMUS_FOTO_Izzinas_procesa.pdf

.....................................................................................................................................................................................................................................................
A__Grizane_Erasmus_.pdf

darba_lapa_-_notekudeni.pdf

.....................................................................................................................................................................................................................................................
L_Brence_Aktivitates__apraksts__8__b_kl__.pdf

.......................................................................................................................................................................................................................................................
S__Smirnova_Aktivitates__apraksts_ang_val___3a_.pdf

.......................................................................................................................................................................................................................................................

A_Slesare_Aktivitates__apraksts___5_A.pdf

....................................................................................................................................................................................................................................................
I_Tukisa_ERASMUS_.pdf

Darba_lapa__Sameries_ar_koku_.pdf

PREZENTACIJA_ERASMUS.pdf

....................................................................................................................................................................................................................................................
R__Vaisla_ERASMUS_.pdf

DL_Dabas_objekti_skolas_apkartne.pdf

......................................................................................................................................................................................................................................................
A. Krilova Erasmus_aktivitate__audzinasana.pdf

emocijas.pdf

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

lidspeja.pdf

A.Krilova Erasmus_Aktivit_auml_tenliste_lidspeja.pdf

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2016./2017.m.g.

Dagdas__vidusskola__turpina___Erasmus__projektu-2.pdf

Noverojam__laika_apstaklus___visas__musu____projekta__Erasmus.pdf

................................................................................................................................................................................................................................

M_Babra__Stunda___Raznas_NP.pdf


Erasmus_Aktivit_A__Krilova.pdf


Erasmus_Aktivit_M. Babre.pdf


Erasmus_Aktivit_A. Krilova_udens.pdf

gaiss_udens_zeme.pdf


Lieldienas__3_.pdf


easter-vocabulary-worksheet.pdf

easter-worksheets_2.pdf

rabbit-hidden-picture.pdf

Konkurss

konkurss.pdf

Erasmus_Aktivitatenliste.pdf (paraugs)

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Erasmus_Aktivit_7a,sk. A. Slesare_.pdfα

7_A_projekts.pdf

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Erasmus_Aktivit_Malkevica_mathematics_.pdf

Erasmus_Aktivitatenliste_foto.pdf

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Vacu_valoda___M_Mickevica.pdf

Rudens__skati.pdf

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Anglu__val_4a__M_Mickevica.pdf

Darba_lapa_1.pdf

Darba_lapa_2.pdf

Darba_lapa_3.pdf

Darba_lapa_4.pdf

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

S_Smirnova__2_a_.pdf

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

AKTIVITATENLISTE.pdf (A. Krilova)

aderes_darba_lapa.pdf

foto_aderes.pdf

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

M__Babre_AKTIVITATENLISTE.pdf

M__babre.pdf

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Erasmus_Aktivit_auml_tenliste_L__Brence.pdf

foto_dzejojam.pdf

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

M_Mickevica_vacu_val_.pdf

Lapu__nosaukumi_.pdf

Meiner_neuer_Freund.pdf

Mein__Baum.pdf

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Erasmus_Aktivitatenliste A. Krilova

veg_pavairosana_prakt_darbs.pdf

Erasmus_Aktivitatenliste_foto-1.pdf

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

AKTIVITATENLISTE_A. Jubele math.pdf 

Koka_augst_9kl_skolena_d_l_.pdf

foto1.pdfKoka_augst_9kl_skolot_d_l_.pdf

foto2.pdf

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

L. Mačukāne Anglu_valoda_udens_tema.pdf

Darba_lapas.pdf

Darba_lapas_2pdf.pdf

foto.pdf

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

L__Brence_zeme.pdf

leon_B.jpg