2022./2023.m.g.

DV 2022./2023. Darba_plans__.pdf

2021./2022.m.g.

Dagdas_vidusskolas_audzinasanas_darba_plans_2021_-22-1.pdf
DV_pasakumu_plans_21_22.pdf

.......................................................................................................................................................................................................................

2020./2021.m.g.

AUDZINASANAS_DARBA_STRUKTURA.pdf

DV_pasākumu_plāns_20_21.pdf

.................................................................................................................................................................................................................................................

2019./2020.m.g.

DV_audz_programma_.pdf
DV_Pasakumi_19_-20_m_g_.pdf

2017./2018.m.g.

DV_Pasakumu_plans_17_-18_.pdf

........................................................................................................................................................................................................................................

Dagdas vidusskolas pasākumu plāns 2016./2017.m.g.

DV_pasakumu_plans_2016_-17_.pdf

Dagdas novada jaunsargu vienības aktivitātes

Jaunsargu_vienibas_aktivitates_.1.sem.pdf

Dagdas_novada_jaunsargu_vienibas_aktivitates_2.sem.pdf

Skolas padomes darba plāns 2016./2017. m. g.

Skolas_padomes_darba_plans.pdf

Dagdas vidusskolas pasākumu plāns LATVIJAS SIMTGADEI

DV_pasak__plans_Latvijai_100.pdf