CITĀDĀ DIENA UN ZIEDU PAKLĀJS

foto Ludmila Mukāne un klašu audzinātāji