2023./2024.m.g.

Pedagogu konsultāciju laiki mācību priekšmetos

Konsultaciju_grafiks.pdf


SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Iekšējie_noteikumi.pdf


Dross_cels_uz_skolu-1.pdf

***************************************************************************************************************************************************************************

2022./2023.m.g.

Informācija https://t1p.de/8hojr

Dagdas vidusskolas kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Jauna_kartiba_Covid_19_21_-2-1.pdf

visc_aktualitates_22_23_0.pdf

vertibas-1.pdf

Pedagogu__konsultāciju laiki_.pdf

Video instrukcija par paštesta veikšanu

https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs [1]

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Skolas ieksejas_kartibas_noteikumi__1___1_.pdf

Fiziska_vai_emocionala_vardarbiba__1___1_.pdf

Grozijumi_IKNot_.pdf

Vērtēšanas_not__DVS__2___1_-1.pdf

DV_skolotaji un atbalsta personāls pdf

Stundu saraksts_5._-9._kl_-1.pdf

Stundu saraksts_10_-12__un_1_-4_kl_.pdf

Pedagogu_konsultaciju_laiki.pdf

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2020./2021.m.g.

VIDEO: Kā attālinātas mācības ietekmē jauniešus un viņu vecākus (Pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs)
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/video-ka-attalinatas-macibas-ietekme-jauniesus-un-vinu-vecakus.a389912/

Depresija_un_pusaudzis__1_.pdf

Paškaitējums.pdf

Iekšējās kārtības noteikumi piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai__1_-2.pdf

Grozijumi_Covid.pdf

Iekšējās kārtības noteikumi__1_.pdf

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība DVS__2___1_.pdf

Stundu saraksts_5_-9_kl_.pdf

Stundu saraksts_10_-12___1_.pdf

DV_skolotaji_2020_-2021_.pdf

Skolotāju konsultāciju laiki .pdf

Sociālā pedagoga un psihologa darba_laiks.pdf

*************************************************************************************************************************************************************************************************

2019./2020.m.g.

Stadiona iekšējās kārtības noteikumi.

Stundu_saraksts_5_-9_kl_.pdf

Stundu_saraksts_10_-12_kl_.pdf

DV_skolotaji_2019_-2020.pdf

Skolotāju konsultāciju laiki 

Interešu izglītības pulcini

https://www.armoredpenguin.com/crossword/

http://www.macibuvideo.lv/gaisa-mitrums-fizmix

BernuTiesibas_Makets-2.pdf

Par pasākumiem jaunā koronavīrusa infekcijas ievešanas novēršanai izglītības iestādēs

SPKC_vest_izgl.pdf

2018./2019.m.g.

Personu datu aizsardzības noteikumi_skolā__5___1_-1.pdf

Aktualais_2018.2019.m.g.pdf

Priekšmetu skolotāju konsultāciju laiki 2018./2019.m.g.

https://www.e-klase.lv/noderigi-izglitibai/svarigi-datumi/valsts-parbaudes-darbu-norise?id=13215

http://https://www.e-klase.lv/noderigi-izglitibai/svarigi-datumi/svetku-dienas-2018-2019-macibu-gada?id=13253

https://www.e-klase.lv/noderigi-izglitibai/svarigi-datumi/brivlaiku-semestru-un-macibu-gada-sakuma-un-beigu-datumi?id=13250

DROŠS INTERNETS ZINAS_NOVEMBRIS_2018.pdf

100_VECVECAKU_STASTI.pdf

sals_-25.pdf

2017./2018.m.g.

Aktuālais 2017./2018.m.g.

Aktualais_2016_17_mac_gada.pdf

Skolotāju konsultāciju laiki 2017./2018. mācību gada 1. semestrī

Ind_d_.pdf

Interešu izglītības programmas 2017./2018.m.g.

Int._izgl._pr. pdf

Dagdas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Ieks__kart__not_.pdf

bernu_sudzibu_sanemsanas_kartiba__1_.pdf

Vēstule vecākiem

Vestule_vecakiem__1_.pdf

........................................................................................................................................................................................................................................................

Bernu_tiesibu_aizsardz__lik_groz_-1.pptx

uzvediba_lv_prezentacija.pdf

Pilsoniska_audz_.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2016./2017.m.g.

Kas__var__kaitet__berna___uzvedibai.pdf

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Uzturesanas_kartiba.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Aktivitātes skolas bibliotēkā

Konkursi.pdf

Notikumi.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Skolotāju konsultāciju laiki 2016./2017. mācību gada 1. semestrī

skolotaju_konsultaciju_laiki.pdf

Skolotāju konsultāciju laiki 2016./2017. mācību gada 2. semestrī

skolotaju_konsultaciju laiki_.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Aktuālais 2016./2017. mācību gadā

Valsts_izglitibas_satura_centra_prioritates_izglitibas_procesa_pilnveidei_macibu_un_audzinasanas_darba_vispareja.pdf