2018./2019.m.g.

Personu datu aizsardzības noteikumi_skolā__5___1_-1.pdf
Aktualais_2018.2019.m.g.pdf

https://www.e-klase.lv/noderigi-izglitibai/svarigi-datumi/valsts-parbaudes-darbu-norise?id=13215

http://https://www.e-klase.lv/noderigi-izglitibai/svarigi-datumi/svetku-dienas-2018-2019-macibu-gada?id=13253

https://www.e-klase.lv/noderigi-izglitibai/svarigi-datumi/brivlaiku-semestru-un-macibu-gada-sakuma-un-beigu-datumi?id=13250

DROŠS INTERNETS ZINAS_NOVEMBRIS_2018.pdf


2017./2018.m.g.

Aktuālais 2017./2018.m.g.

Aktualais_2016_17_mac_gada.pdf

Skolotāju konsultāciju laiki 2017./2018. mācību gada 1. semestrī

Ind_d_.pdf

Interešu izglītības programmas 2017./2018.m.g.

Int._izgl._pr. pdf

Dagdas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

bernu_sudzibu_sanemsanas_kartiba__1_.pdf

Vēstule vecākiem

Vestule_vecakiem__1_.pdf

........................................................................................................................................................................................................................................................

Bernu_tiesibu_aizsardz__lik_groz_-1.pptx

uzvediba_lv_prezentacija.pdf

Pilsoniska_audz_.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


2016./2017.m.g.

Kas__var__kaitet__berna___uzvedibai.pdf

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Uzturesanas_kartiba.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Aktivitātes skolas bibliotēkā

Konkursi.pdf

Notikumi.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Skolotāju konsultāciju laiki 2016./2017. mācību gada 1. semestrī

skolotaju_konsultaciju_laiki.pdf

Skolotāju konsultāciju laiki 2016./2017. mācību gada 2. semestrī

skolotaju_konsultaciju laiki_.pdf

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Aktuālais 2016./2017. mācību gadā

Valsts_izglitibas_satura_centra_prioritates_izglitibas_procesa_pilnveidei_macibu_un_audzinasanas_darba_vispareja.pdf


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .