Par mums 

Adrese:

 Mičurina ielā 3a, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674; tālr. 65681525; 

E-pasts: dagdasvsk@inbox.lv 

Fakss: 65681521

Dagdas vidusskola realizē 4 mācību programmas:

  • pamatizglītības programmu ( kods 21011111) - 272 skolēni;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar  mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) – 10 skolēni;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 31011011) – 30 skolēni;
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011 ) -  76 skolēni

Visas minētās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas

Dagdas vidusskolas administrācija:

Skolas direktore 

 Vija Gekiša   vgekisa@inbox.lv  tālrunis: 65681525, 29888275

Direktora vietnieces izglītības jomā 

Diāna Stikute  dianastik@inbox.lv  tālrunis: 65681520, 28370499

Velta Augustova  vaugustova@inbox.lv  tālrunis: 65681520,26072417

 Direktora vietniece audzināšanas jomā

Irēna Maļkeviča irena.malkevica@inbox.lv  tālrunis: 65681520, 28375881

Atbalsta personāls: 

Psiholoģe

 Diāna Krilova   dianakril@inbox.lv   tālrunis: 26595648

Sociālais pedagogs

Ieva Stikute  nh3@inbox.lv   tālrunis: 26368197

Ligita Drozdova    lygita@inbox.lv   tālrunis: 27830671(ilgstošā prombūtnē)

Medmāsa

Silvija Bogdāne     tālrunis: 65653262

Lietvede 

Ilga Martinsone     milga@inbox.lv tālrunis: 65681520

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Aktualizetais_pasv_.2017.pdf

Skolēnu pašpārvalde_2017_-2018_-1.pdf

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Skolēnu pašpārvalde_17_-18_.pdf

2016./2017.m.g. izlaidumi (foto Pjotrs Murāns)

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .