VĪZIJA

Izglītojamie ir mērķtiecīgi, atbildīgi, laimīgi, konkurētspējīgi, uz mūžizglītību un izaugsmi tendēti jaunieši.

MISIJA

Veidot uz attīstību un sadarbību vērstu skolu ar drošu, emocionāli labvēlīgu vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kas spēj pilnveidot un īstenot savu potenciālu.

Piekļūstamības paziņojums

Dagdas vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – http://www.dagdasvidusskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Dagdas vidusskolas tīmekļvietne neatbilst MK noteikumiem Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.08.2023. Izvērtēšanu veica Dagdas vidusskola  IT laborants.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Pieklustamibas_protokols.pdf

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā:  dagdas.vidusskola@kraslava.lv

Zvaniet: 65681398

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

dagdas.vidusskola@kraslava.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja skolas direktore Vija Gekiša.