VĪZIJA

Izglītojamie ir mērķtiecīgi, atbildīgi, laimīgi, konkurētspējīgi, uz mūžizglītību un izaugsmi tendēti jaunieši.

MISIJA

Veidot uz attīstību un sadarbību vērstu skolu ar drošu, emocionāli labvēlīgu vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kas spēj pilnveidot un īstenot savu potenciālu.