Sveicam Dagdas vidusskolā! 
          Mūsu vērtības - CIEŅA un PIEDERĪBA

 VĪZIJA

Izglītojamie ir mērķtiecīgi, atbildīgi, laimīgi, konkurētspējīgi, uz mūžizglītību un izaugsmi tendēti jaunieši.

MISIJA

Veidot uz attīstību un sadarbību vērstu skolu ar drošu, emocionāli labvēlīgu vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kas spēj pilnveidot un īstenot savu potenciālu.

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Jauna_kartiba_Covid_19_21_-1.pdf

Pamācība kā veikt siekalu testu https://www.egl.lv/izglitibas-iestadem/