Citādā diena

foto Ludmila Mukāne,  Diāna Stikute, Ināra Galilejeva