Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
1. nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
2. celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
3. motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei, atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta darbības īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Karjeras_nedela_2022_INFO.pdf

Publicitate_Ikgadeja_Karjeras_nedela_aicinas_jauniesus_atklat_savas_uznemejspejas__1_.pdf

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vairāk informācijas https://niid.lv/

Atverto_durvju_dienas_aprili-1.pdf

Sīkāka informācija   https://www.niid.lv/infodienas

Karjeras_izglitibas_programma_Dagda_-_.pdf

Karjeras_pasakumu_plans_2021.pdf

Karjeras_nedelas_pasakumi_2021.pdf

Karjeras_nedela_Dagdas_vidusskola-2.pdf

Atverto_durvju_dienas.2022.pdf

https://enudiena.lv/enu-diena/

VIAA_Karjeras_nedela_2020_Dagdas_vidusskola.pdf

Karjeras_pasakumi_2019.2020.pdf

Pieprasitakas_profesijas_pasaule.pdf

Pieprasitakas_profesijas_pec_10_-_30_gadiem.pdf

Izzudosas_profesijas.pdf

Video_saites_par_karjeru.pdf

NIID_informacija_par_atv__d__d__docx_karjera_.pdf

Skolenu_vsk_modeli_A4_Kursu_komplekti.pdf

Izglitiba_Latvija.pdf

Izglitiba_arzemes.pdf

Noderiga_informacija__saites_karjera__1_.pdf

**********************************************************************************************************************************************************************************
Karjeras_nedela_2019.pdf

Dagda_Karjeras_nedela_PPT_template_4_3.pdf

Karjeras_pasakumi_2018__19_.pdf

Karjeras_nedela_2018__1_.pdf

Karjeras_nedela_Dagdas_vidusskola-1.pdf

DV_Karjeras_izglitibas_programma.pdf

Karjeras_nedelas_aktivitasu_plans.pdf

Konkursi

Dagdas_novada_domrakstu_konkurss_karjera__2_.pdf

Nolikums_foto_konk.pdf

Karjeras nedēļa Dagdas vidusskolā

Sk. A. Utkina Karjeras_nedela_DV.pdf 

sk__A__Slesare_Karjera_10_-12_kl_.pdf

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos

Karjeras_vadibas_buklets.pdf

Karjeras izglītība 2017.-2018..pdf