Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
1. nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
2. celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
3. motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei, atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta darbības īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Atverto_durvju_dienas_maija_2023.pdf
Atverto_durvju_dienas_2023_aprili.pdf

Ēnu diena 2023. gadā norisināsies 5. aprīlī!

Aicinām izmantot šobrīd pieejamo laiku, lai izvērtētu iespēju piedalīties Ēnu dienā un atjaunotu vakanču piedāvājumu mājaslapā, janvāra laikā aktivizējot aktuālās vakances.

Lai nodrošinātu veiksmīgu Ēnu dienas 2023 norisi, 31.janvārī plkst. 13:00 tiks organizēts informatīvais seminārs Ēnu devējiem par Ēnu dienas norisi.

Pieteikšanās vebināram līdz 30.janvārim, aizpildot ŠEIT pieejamo anketu.

No 7.marta skolēniem būs iespēja pieteikties uz Ēnu devēju piedāvātajām vakancēm, pieteikšanās notiks tradicionālajās 3.kārtās -

7.– 31. marts Skolēni - ēnotāji reģistrējas, atjauno profilus, piesakās vakancēm:

  • 7. – 13.marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

  • 14. – 16.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.

  • 17. – 20.marts Pieteikšanās 2.kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

  • 21. – 23.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

  • 24. – 27.marts Pieteikšanās trešā kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

  • 28. – 30.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

  • 31.marts Nejaušais Ēnotājs - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

  • Nejaušais Ēnotājs - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

Līdz 4.aprīlim. Komunikācijas un saziņas laiks. Ēnu devējiem jāinformē Ēnotāji par Ēnu dienas plānoto norisi, vietu un laiku.

Sīkāka informācija: Ēnu diena 2023 | Ēnu diena 2023 (enudiena.lv)


Karjeras_nedela_2022_INFO.pdf

Publicitate_Ikgadeja_Karjeras_nedela_aicinas_jauniesus_atklat_savas_uznemejspejas__1_.pdf

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vairāk informācijas https://niid.lv/

Atverto_durvju_dienas_aprili-1.pdf

Sīkāka informācija   https://www.niid.lv/infodienas

Karjeras_izglitibas_programma_Dagda_-_.pdf

Karjeras_pasakumu_plans_2021.pdf

Karjeras_nedelas_pasakumi_2021.pdf

Karjeras_nedela_Dagdas_vidusskola-2.pdf

Atverto_durvju_dienas.2022.pdf

https://enudiena.lv/enu-diena/

VIAA_Karjeras_nedela_2020_Dagdas_vidusskola.pdf

Karjeras_pasakumi_2019.2020.pdf

Pieprasitakas_profesijas_pasaule.pdf

Pieprasitakas_profesijas_pec_10_-_30_gadiem.pdf

Izzudosas_profesijas.pdf

Video_saites_par_karjeru.pdf

NIID_informacija_par_atv__d__d__docx_karjera_.pdf

Skolenu_vsk_modeli_A4_Kursu_komplekti.pdf

Izglitiba_Latvija.pdf

Izglitiba_arzemes.pdf

Noderiga_informacija__saites_karjera__1_.pdf

**********************************************************************************************************************************************************************************
Karjeras_nedela_2019.pdf

Dagda_Karjeras_nedela_PPT_template_4_3.pdf

Karjeras_pasakumi_2018__19_.pdf

Karjeras_nedela_2018__1_.pdf

Karjeras_nedela_Dagdas_vidusskola-1.pdf

DV_Karjeras_izglitibas_programma.pdf

Karjeras_nedelas_aktivitasu_plans.pdf

Konkursi

Dagdas_novada_domrakstu_konkurss_karjera__2_.pdf

Nolikums_foto_konk.pdf

Karjeras nedēļa Dagdas vidusskolā

Sk. A. Utkina Karjeras_nedela_DV.pdf 

sk__A__Slesare_Karjera_10_-12_kl_.pdf

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos

Karjeras_vadibas_buklets.pdf

Karjeras izglītība 2017.-2018..pdf