Mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.m.g.

Macibu_prieksmetu_olimpiad_2023_24-7.pdf

Mācību priekšmetu olimpiādes 2022./2023.m.g.

Macibu_prieksmetu_olimpi_2022_23-3.pdf

Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.m.g.

Macibu_prieksmetu_olimp_2021_22-12.pdf

Mācību priešmetu olimpiādes  2020./2021.m.g.

Macibu_prieksmetu_olimpiades_2020-11.pdf

Mācību priekšmetu olimpiādes  2019./2020.m.g.

Macibu_prieksmetu_olimpiades.pdf

 2018./2019.m.g.

2017./2018.m.g.

1.Dagdas_un_Kraslavas_nov._vacu_val.pdf

2. Dagdas novada _viz_m._pdf

3.Dagdas un Krāslavas nov. anglu_v..pdf

4.Dagdas un Krāslavas nov.biol.pdf

5.Latgales_1__atklata_valodu_.pdf

6. Dagdas un Krāslavas nov. apv. vesture.pdf

7.Dagdas un Krāslavas nov. apv._latv.val.8-9.kl.

8.Latgales nov. atklātā latv. val. un lit. (5.-6.)

9. Dagdas novada krievu_val_8.-9.kl.

10. Krāslavas un Dagdas nov. apv. fizikas.pdf

11. Krāslavas un Dagdas nov. apv. mājturības

12. Krāslavas,Dagdas nov. apv. matem. 9.-12.kl.

13.Krāslavas un Dagdas nov. apv. ekonomikas 

 14. Krāslavas un Dagdas nov.apv. krievu.val. 

15. Krāslavas un Dagdas nov. apv. latv_val 

16. Dagdas novada 5.-8.kl.matem. pdf

17.Dagdas novada ZPD rezultāti .pdf

18. Krāslavas un Dagdas nov. apv. kimijas

19. Latgales_atklata_5.-8.kl. matem._

20. Dagdas novada majt. un tehn._-.pdf

21.Kraslavas un Dagdas nov. apv. geogr_.pdf

22. Dagdas novada 3-4_kl_komb.,matem.pdf

23.Dagdas_novada__SZPD-3.kārtas rezultāti

24.Austrumlatvijas_9.12.kl. atklata kimijas pdf

25.Dagdas nov.1.kl. mat.,2.kl. latv.val..pdf

26.Dagdas nov. 5.-6.kl. angļu val._-1.pdf

27. Dagdas nov. krievu_val.olimp__7_kl_.pdf

_________________________________

1.Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Vācu valodas 10.- 12.kl. 47. olimpiādes rezultāti  /23.11.2016./

Kraslavas_un_Dagdas_novadu_apvienibas.pdf

2.Dagdas novada vizuālās mākslas 5.- 12.kl. olimpiādes rezultāti  /23. 11.2016./

Dagdas_novada_vizuala_m_.pdf

3.Dagdas novada krievu valodas   

7. kl.olimpiādes rezultāti /25. 11.2016./

Dagdas_novada_krievu_val_.pdf

4. Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12.klašu angļu valodas olimpiādes rezultāti /30.11.2016./

Kraslavas_un_Dagdas_n_a__anglu.pdf

5. Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9.-12.klašu bioloģijas olimpiādes rezultāti /25.11.2016./

Kraslavas_un_Dagdas_n_a__biologijas.pdf

6Krāslavas un Dagdas novadu apvienības vēstures 12. kl. olimpiādes rezultāti/13.01.2017./

Kraslavas_un_Dagdas_nov__apv__vesture.pdf

7.Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu olimpiādes rezultāti /16.01.2017/

Kraslavas_un_Dagdas_nov__apv__latv__val_11_-12_kl_.pdf

8.Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 5.Latgales novada atklātās latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti 5.- 6. kl. /24.01.2017./ 

Atklata_5_-6_kl__latv__val_.pdf

9.Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9.-12.kl. fizikas 67.olimpiādes rezultāti /20.01.2017./

Kraslavas_un_Dagdas_nov__apv__fizikas_ol__9_-12_kl_.pdf

10. Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 8.-9.kl. Latviešu valodas un literatūras 43. olimpiādes rezultāti/30.01.2017./

Kraslavas_un_Dagdas_nov_apv__latv__val__8__9_kl_.pdf

11.Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9.-12.kl. matemātikas  rezultāti/03.02.2017./

matem__ol__rez__9-12_kl_.pdf

12. Dagdas novada  5.-8.kl. matemātikas olimpiādes  rezultāti/17.02.2017./

Dagdas_nov__matem_5_-8_kl_.pdf

13.Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9.-12.kl. ķīmijas olimpiādes rezultāti/07.02.2017./

Kraslavas_un_Dagdas_n_a__kim__9_-12_kl_.pdf

14.Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 8.kl. vācu val. olimpiādes   rezultāti/27..02.2017./

Kraslavas_un_Dagdas_n_a__vacu_val_8_kl_.pdf


Konkursi

            2022./2023.m.g.


           2021./2022.m.g.

         2020./2021.m.g.


2019./2020.m.g.

           2018./2019.m.g.


2017./2018.m.g.

Valsts prezidenta institūcijas 98.gadadienai veltīts skolēnu radošo darbu konkurss "Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā"

Valsts_prezidenta_institucijas_98.pdf

A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas Profesora Cipariņa kluba 1. kārtaPCK_.pdf

Latvijas  konkurss skolēniem  "Šodien laukos-2016" 
_laukos_2016_.pdf

Vislatvijas jaunrades darbu konkursa „Es esmu vaļējas durvis” / R. Mūks/

Vislatvijas_jaunrades_darbu_konkursa.pdf

Dagdas novada angļu valodas konkurss 7.kl. "Lielbritānija" Anglu_val__konkurss_7_kl_.pdf

Sports

2018./2019.m.g.

2017./2018.m.g.

Volejbola sacensibas Ezerniekos .pdf

_____________________________

               2016./2017.m.g.

Olimpiskā diena (23. 09.2016)

Olimpiska_dienas_rezultati_Dagdas_vsk_.pdf

Rudens kross 2016 (29. 09.2016)

  kross.pdf

Rudens kross 2016 Krāslavas novadā (04.10.2016)

Rudens_kross_2016_Kraslavas_novada_pdf

Volejbols

Volejbols_A_grupa_Kraslava.pdf

Tautasbumba

Tautasbumbas_sacensibas_pdf