"Mafia party"

Skolēnu pašpārvaldes rīkots pasākums 8.-12. kl. skolēniem. 

LATVIJAS SIMTGADES SVĒTKU KONCERTS un SKOLAS MUZEJA ATKLĀŠANA

Foto Ludmila Lovčinovska un Paula Luīze Pauliņa

STIPRINIEKS 2018

Skolēnu pašpārvaldes rīkots pasākums. Fotogrāfiju autores ir Līga Beitāne (8.a) un Kristīne Vinokurova (12.a)

Žetonu vakars 2018 

19.10.2018. 

foto Jurijs Lovčinovskis

LABO DARBU NEDĒĻA un LABO DARBU GADATIRGUS RĒZEKNĒ

15.- 19.OKTOBRIS  

Skolēnu pašpārvaldes mācību ekskursija uz  Viļņu.

foto Jurijs Lovčinovskis

Paldies, skolotāj!

Skolēnu pašpārvaldes organizētais Skolotāju dienas svētku brīdis Dagdas vidusskolas skolotājiem.  Pasākums Dagdas TN

foto Līga Beitāne un Jana Sipoviča

Dagdas vidusskolas skolēnu veltījums LATVIJAI Dzejas dienās 2018

foto Ludmila Lovčinovska un Jānis Viļums

Pateicības pasākums pašdarbniekiem Jaundomē

foto Līga Beitāne

3.septembris - Zinību diena

(foto Ludmila Lovčinovska un Veronika Mamedova)

Latvju bērni danci veda

Daugavpils, 26.05.2018.

ZZ čempionāts 2018

9.a un 7.b

Pēdējais zvans 9.un 12. kl. skolēniem  "Ņem spārnus, jaunā dzīvē traucies!"

18.05.2018 (foto Veronika Mamedova)

Baltā galdauta svētku pasākumi

Saules ceļš ap savu skolu. Baltā galdauta svētki klasēs.

LIELĀ TALKA

2018. gada LIELĀS TALKAS laikā tika sakopts ābeļdārzs pie veco ļaužu pansionāta "Ābeļdārzs", kārtota skolas apkārtne, grābtas lapas Dagdas pilsētas parkā.

Projekts "Mana māja, mana sēta, mans pagalms"

1.- 6.kl. projektu nedēļas darba prezentācija 21.04.2018./projekti/

Bibliokuģis piestāja arī Dagdas vidusskolā

20.martā Dagdas vidusskolā viesojās Bibliokuģis ,,Krišjānis Valdemārs" ar arodizglītojošo pasākumu. Šī pasākuma ietvaros skolu apmeklēja Latvijas Jūras akadēmijas pārstāvji un viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.

Skolēnu ekskursija uz Rīgu

14.03.2018. 

MIS DAGDAS VIDUSSKOLA (Skolēnu pašpārvaldes rīkots pasākums)

(foto Veronika Mamedova)

Vecvecāku pasākums 2018.gada 9.martā 

(foto Veronika Mamedova)

AEROBIKAS KONKURSS 2018

(foto Rita Šukele un Liāna Vrubļevska)

14.februāris - Valentīndiena

(foto Veronika Mamedova)

Pateicības dienas koncerts 

19.01.2018..

Pateicības dienas pasākums teicamniekiem Dagdas vidusskolā

(foto Kristīne Vinokurova)

Ziemassvētku  brīnuma gaidās

Pārdomu laiks foto mirkļos...

skola tērpjas svētku rotā, " Rūķīšu starti", ciemos pie senioriem VSPC "Dagda", piparkūku izstāde, Ziemassvētku pasākumi klasēs, svētku koncerts 22.12. Ziemassvētku brokastis (foto Veronika Mamedova, Ludmila Lovčinovska)

Žetonu vakars 2017

(foto Veronika Mamedova)

ZELTA ČIEKURS 2017 = Skolotāju diena DV

Paldies par interesantā pasākuma organizēšnu un norisi Dagdas vidusskolas skolēnu pašpārvaldei! (foto Veronika Mamedova)

Skolotāju mācību ekskursija uz Lūznavas muižu

29.09.2017.

“Tūkstoškrāsu ziedu varavīksne Latvijai simtgades pavasarī”

(Projekta “Sabiedrība ar dvēseli” realizācija – krokusu stādīšana )

Drošības nedēļā skolā viesojās Bebrs Bruno un Kaķis Rūdis,ar 

6.-12.kl. skolēniem tikās policists Ainārs Tračums 

(foto Guna Malinovska)

"Rasas pilieni"koncertē Krāslavā

Vokālais ansmblis "Rasas pilieni" , vadītāja Rita Kāposte , 14. septembrī piedalījās SARKANĀ KRUSTA rīkotās nometnes noslēguma pasākumā Krāslavas pamatskolā. (foto Velta Augustova)

CITĀDĀ PIEKTDIENA

JAUTRIE STARTI (1. -4.KL. ) ORIENTĒŠANĀS UN LABIRINTI (5.-12.KL.) "NĀC MŪSU PULKĀ, PIEKTKLASNIEK!" 5., 9.KL.

(foto Veronika Mamedova)

Ceļā uz Latvijas simtgadi. “ZIEDU CEĻŠ LATVIJAI”

Zinību diena Dagdas vidusskolā

2017. gada 1. septembris (foto Ludmila Lovčinovska, Veronika Mamedova)

1. SEPTEMBRA  PAŠIŅU = SELFIJU GALERIJA

SVEIKA, VASARA!

Mācību gada noslēguma pasākums 31.05.2017. (Foto Veronika Mamedova) 

6.a klase sporto Jūrmalā!

ZZ Čempionāta fināls 27.05.2017.

10.a ZZ Čempionāta balva - Daugavpils sikspārņu apmeklējums

26.05.2017. (Foto Veronika Mamedova) 

KALNIEM PĀRI

 III Latvijas skolu jaukto koru salidojums 20.maijā Valmierā 

(Foto Veronika Mamedova)

Pēdējais zvans 9. un 12.kl. skolēniem

(Foto Veronika Mamedova)

4.maijs-Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Latgales simtgades kongress - novadmācība skolā, akcija "Apskāviens Latvijai", "Baltā galdauta" klases stundas

 IESKATS SKOLAS AKTIVITĀTĒS 

1.-8.kl. projektu prezentācijas pasākums, DU studentu viesošanās skolā, tikšanās ar LR Ārlietu ministrijas trešo sekretāru Artūru Saburovu,

pieredzes apmaiņas seminārs Verhņedvinskas ģimnāzijā Baltkrievijā.

Skolēnu un skolotāju aktivitātes projektu nedēļā

Metodiskā diena Preiļu 1.pamatskolā. Koru skate. ZZ čempionāts Daugavpilī.Pieredzes apmaiņas seminārs Limbažos.

VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS "BALSIS"

(foto Veronika Mamedova un Rita Kāposte)

AEROBIKAS KONKURSS

(foto Veronika Mamedova)

SIRSNIŅDIENA DAGDAS VIDUSSKOLĀ

(foto Veronika Mamedova)

ABITURIENTU TIKŠANĀS VAKARS 2017

(foto Veronika Mamedova)

DAGDAI 25

Pilsētas nedēļa Dagdas vidusskolā (23.- 26.01.2017.)dv.pdf

Pateicības diena TEICAMNIEKIEM

2017. gada 6.janvāris, muzejā Andrupenes lauku sēta"

Ziemassvētku brokastis 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts skolā

(foto Veronika Mamedova)

Labie darbi Ziemassvētku laikā

(foto Veronika Mamedova)

Dagdas vidusskolā viesojas Verhnedvinskas ģimnāzijas skolēni

 (foto Veronika Mamedova)

Ar domām par Latviju...

Tēvzemes mēnesī skola rotājas svētku noformējumā.Lāpu gājiens.(foto Evita Krūmiņa) Skolas stiprinieks. (foto Veronika Mamedova) Svētku koncerts.

Svētku priekšvakarā Dagddas novada domē.(foto Evita Krūmiņa) 

Sadziedāšanās akcija "Dziedot dzimu, dziedot augu ...Latvijai"(foto Veronika Mamedova)Žetonu vakars 2016

Dagdas vidusskolas skolēnu aktivitātes Karjeras nedēļā 

Skolotāju diena

"Nāc mūsu pulkā, piektklasniek!"


Ceļā uz Latvijas simtgadi. “Ziedu bumbas Latvijai”

Šonedēļ 1.-12.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem rosīgi darbojās skolas priekšā, kur krāšņs un krāsains tapa ziedu paklājs.Skaistais veikums vēl kādu brīdi  uzkavēsies, priecējot skolēnus, skolotājus, vecākus un ikvienu garāmgājēju. 

Zinību diena

Paldies par skaistajiem mirkļiem Zinību dienas ieskaņai Dagdas BJC un Dagdas vidusskolas 12.a un 12.b. klašu skolēniem un skolotājām Ainai un Inārai ! Paldies Andrejam  par svētku apskaņošanu!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .